Ajándékutalvány

Kertészetünkben 2000 Ft / 3000 Ft / 5000 Ft és 10000 Ft értékben ajándékutalvány vásárolható.

Felhasználási Feltételek

Az ajándékutalvány kizárólag a Baráti Kert Kft, 9081 Győrújbarát, Pándzsa utca 2. cím alatt található üzletében (továbbiakban: Elfogadóhely) használható fel, a megadott érvényességi időn belül, a megvásárolni kívánt termék vételárának egy részének vagy egészének kiegyenlítésére. Az utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a vásárló az utalványt az elfogadóhelynek átadja. Az utalvány csak pecséttel és aláírással ellátva érvényes. Egy utalvány egy alkalommal használható fel és készpénzre nem váltható. A vásárlási utalvány feltételezhető hamisítása, sérülése, vagy más okból történő rongálása esetén az Elfogadóhely visszautasíthatja az utalvány elfogadását. Amennyiben a megvásárolt termék ára nem éri el az adott utalvány címletének megfelelő összeget, a vételár és a vásárlási utalvány címletének megfelelő összeg közötti különbséget az Elfogadóhely nem köteles a vásárló számára visszatéríteni. Az Elfogadóhely nem köteles a személyazonosság megállapításával vagy bármely más módon ellenőrizni, hogy a Felhasználó a felhasználással érintett vásárlási utalványhoz jogszerűen jutott hozzá. A jogellenes felhasználásból eredő károkért az elfogadóhely nem vállal felelősséget. A vásárlási utalvány elvesztése, megrongálódása vagy megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vásárlási utalvány ellenértékének visszakövetelésére nem jogosít.